Slovak(Slovak Republic) English(United Kingdom)
arab horses
 

Cena Arabské kone Slovenska - družstvo
There are no translations available.

Cena Arabské kone Slovenska - družstvo
 
 
Cena AKS 2011

 


A. TECHNICKÉ ÚDAJE
Kód pretekov:
Názov pretekov: Cena AKS - družstvo
Usporiadateľ pretekov: Arabské kone Slovenska - družstvo
Miesto konania: Kaľamenová, Farma GÍRETH
Dátum konania: 11.6.2011
Kontaktná adresa: Jozef Gíreth, Kaľamenová 10, 03822,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel: +421-905-199909
Riaditeľ pretekov: Eugen Bonta
Tajomník: Karol Kremel
Preseda rozhodcovského zboru: Mgr. Dušan Majerčík
Technický delegát: Ing. Pavol Tomáš
Hlavný steward: Ing. Mgr. Július Kováč
Predseda veterinárnej komisie: MVDr. Ján Horecký
Lekárska služba: Zdravotné stredisko Turčianské Teplice

Druhy súťaží

Vytrvalostný dostih na 80 km
Štart: hromadný

Vytrvalostná súťaž na 60 km
Štart: hromadný

Vytrvalostná súťaž na 40 km
Individuálny štart po 5 minútach

Vytrvalostná súťaž na 20 km - VEREJNÝ TRÉNING
možnosť štartu pre kone a jazdcov bez športovej licencie !!!
Individuálny štart po 5 minútach

Autor trate: Jana Bačová
Trať: tráva, lesné a poľné cesty 90%, iné 10%
Uzávierka prihlášok: 3.6.2011
Porada účastníkov: 10.6.2011 o 19:00
Ubytovanie, ustajnenie: Ubytovanie na objednávku, stany; Box 35eur/podujatie
Štartovné: 0,40 eur / km


B. PROGRAM
 
10.6.2011
10:00-13:00 príjem koní, nahlásenie štartujúcich, prehliadka trate
14:00-18:00 vstupná veterinárna prehliadka
19:00 hod. technická porada

11.6.2011
07:30 hod. Štart vytrvalostnej súťaže na 80km
tri okruhy - 30, 30 a 20km
povinné prestávky - 40, 40 min
vet. uzávera 64 tepov do 20 min
min. tempo 12 km/h
Súťaž je hodnotená podľa čl. 820,821,822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie
Hmotnostný limit 70kg

08:00 hod. Štart vytrvalostnej súťaže na 60 km
tri okruhy - po 20 km, povinné prestávky - 30, 40 min.
vet. uzávera 64 tepov do 20 min
min. tempo 12 km/h
Súťaž je hodnotená podľa čl.  820,821,822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie
Bez hmotnostného limitu

08:30 hod. Štart vytrvalostnej súťaže na 40 km
dva okruhy  20 a 20 km,  povinná prestávka 30 min.
vet. uzávera 64 tepov do 20 min
1. okruh min. tempo 12 km/h ( in time vo VET do 1:40:00 po štarte)
max. tempo 15 km/h ( in time vo VET do 1:20:00 po štarte)
2. okruh min. tempo 12 km/h ( in time vo VET do 1:40:00 po štarte do 2. kola)
max. tempo 15 km/h ( cieľ do 1:20:00 po štarte do 2. kola)
Bez hmotnostného limitu

09:00 hod. Štart verejného tréningu vytrvalostnej súťaže na 20 km
dva okruhy 10 a 10 km, povinná prestávka 30 min
vet. uzávera 64 tepov do 20 min
Tempo 10 km/hod- 15 km/hod
Bez hmotnostného limitu
 

Hodnotenie najlepšej kondície: 30 min. po dojazde posledného pretekára
Dekorácia: 15:00 – 15:30