Slovak(Slovak Republic) English(United Kingdom)
arab horses
 

Zrušenie preteku Cena Turca
There are no translations available.

Dňa 29. 07. 2014 v 19:00 hod zasadal organizačný výbor JC Farma GIRETH ku preteku Cena Turca a majstrovstvá oblasti ZA, BB.
Z dôvodu odhlásenia sa koní z jednotlivých súťaží organizačný výbor, po porade s rozhodcovským zborom, tento pretek v dňoch 1 – 3. 08. 2014 ZRUŠIL!
 
S pozdravom nech nám tie kone idú org. výbor JC Farma GIRETH