Slovak(Slovak Republic) English(United Kingdom)
arabské kone
 

Žrebec Cézar
CÉZAR – originálny arab, perspektívny nástupca plemenného žrebca Makram B
Hnedák, narodený 25. 2. 2004 
Cézarove úspechy:
- šampión výstavy Kaľamenová 2007
- víťaz triedy žrebcov Kaľamenová 2008
- účastník Agrokomplexu 2007 v Nitre – prezentácia AKS - družstvo
- účastník prezentácie AKS - družstvo „Rok koňa arabského“ na Agrokomplexe 2008 v Nitre na 7. kontraktačno – predajnej výstave koní – KONE A ĽUDIA
 
Od mája 2007 zaradený do základného výcviku, od jeho skončenia je pripravovaný na výkonnostné skúšky a pôsobenie v športe. Má výrazné črty svojho plemena, je temperamentný, charakterný a komunikatívny pri práci.
Cézar je kôň, ktorý má chuť do práce, je vytrvalý a ochotný učiť sa nové veci. Občas býva samopašný a rád si vyhodí z kopýtka.
 
 
 
3550 Makram B (Fawor 2) Fawor Probat Pohaniec
Borexia
Fatma Anarchista
Forta
222 Ibn Galal I Ibn Galal I 135 Ibn Galal /Magdi/
10 Hanan
207 Farag II 891 Farag II / Farag-8
26 Ibn Galal
1928 Córa Zlotoglów Probat Pohaniec
Borexia
Zlota Jesieň Gedymin
Zlota Ywa
Cudna Eternit Bandos
Etna
Cedrela Doktryner
Celia