Slovak(Slovak Republic) English(United Kingdom)
arabské kone
 

VÝSTAVA
Pozývame Vás do areálu Farmy Gíreth v Kaľamenovej (30 km od Martina) na výstavu koní všetkých plemien zo špeciálnou výstavou arabských koní, tradične poslednú sobotu v máji 30.5.2009.
Zárukou kvalitného, nestranného hodnotenia je rozhodcovský zbor, ktorý bude tradične pod vedením predsedu Ing. Juraja Kovalčíka, ďalší členovia  podľa jeho výberu. 
 
 

PROGRAM:
Zahájenie výstavy o 9:30 netradične prehliadkou a hodnotením valachov všetkých plemien a potom nasledujú: kategória mladých kobýl a mladých žrebcov (ročník 2006-2008).
Obedňajšia prestávka od 12:00 do 13:00, po jej skončení kategorie: staršie kobyly a staršie žrebce (ročník 2005 a staršie).
Po ich skončení nasleduje ŠAMPIONÁT výstavy, stretnú sa víťazi všetkých kategórii o celkového šampióna výstavy.

V závere výstavy tradičné losovanie hodnotnej tomboly.
 
V prestávke uvidíte voltíž v podaní jazdeckého klubu Húšť z Dlhej nad Oravou pod vedením trénera Ferka Brienika a ukážku výcviku psov kynologického klubu Medokyš z Martina pod vedením Mgr. Mirka Hanajíka. Ďalej uvidíte vozotajský parkúr a prácu s bremenom pre pony plemená pod vedením Števka Kmeťa z Ružomberka.

Vystavujúcich žiadame touto cestou  o korektné oblečenie predvádzajúcich (biele, prípadne vo farbách klubu).
Ustajnenie je za poplatok 10 eur - box a 5 eur – stojisko, v cene je slama, seno a ovos.
Ubytovanie je zabezpečené za úhradu na základe požiadaviek. Možnosť postaviť si vlastný stan v areáli farmy, výstaviska.
Výstavný poplatok je 15 eur/kôň a je v ňom občerstvenie v deň výstavy a  výstavný katalóg  pre vystavovateľa.
U zúčastnených koní je povinná imunizácia vôči chrípke podľa návodu výrobcu vakcíny (nie staršie ako 6 mesiacov) – potvrdený zápis vetrinárom v  pase  koňa (vakcína podľa výberu vášho veterinára).

Uzávierka prihlášok koní na výstavu je 9.5.2009. Prihláška bude akceptovaná po zaplatení výstavného poplatku na č.u. 2744948362/0200 alebo poštovou poukážkou na adresu Jozef Gíreth, Kaľamenová 10, 038 22.
 
Tešíme sa na všetkých, ktorí tradične našu výstavu navštevujete, a zároveň s radosťou privítame tých ktorí k nám prídete po prvý raz. Dovtedy sa lúčime známym pozdravom nech nám tie kone idú…
Team z farmy Gíreth
 
 
 
PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE: