Slovak(Slovak Republic) English(United Kingdom)
arabské kone
 

VYTRVALOSTNÝ PRETEK
Dňa 31.5.2009 (nedeľa) pozývame všetkých priaznivcov vytrvalostného športu  na I. ročník Ceny AKS (Arabské kone Slovenska - družstvo) vo vytrvalosti .
 
 
 
 

Ustajnenie je za poplatok 10 eur - box a 5 eur – stojisko, v cene je slama, seno a ovos.
Ubytovanie je zabezpečené za úhradu na základe požiadaviek. Možnosť postaviť si vlastný stan v areáli farmy, výstaviska.

Rozpis vytrvalostného preteku:

A. TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód pretekov: 531 SE
Názov pretekov: Cena AKS - družstvo
Usporiadateľ pretekov: Farma GÍRETH
Miesto konania: Kaľamenová Farma GÍRETH
Dátum konania: 31. 5. 2009
Kontaktná adresa: Jozef Gíreth, Kľamenová 10, 03822
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Tel: 00421905199909

Riaditeľ pretekov: Jozef Gíreth
Tajomník: Valéria Halušková, Jana Bačová
Predseda rozhodcovského zboru: Ing. Tomáš Pavol
Technický delegát: Ing. Klein Jaroslav
Hlavný steward: Ing. Mgr. Kováč Július
Predseda veterinárnej komisie: MVDr. Klein Branislav
Lekárska služba: Zdravotné stredisko Turčianske Teplice

Druhy súťaží
1. Vytrvalostný dostih na 60 km
Štart: hromadný
 
2. Vytrvalostná súťaž na 40 km
Štart: individuálny po 5 min

3. Verejný tréning - vytrvalostná súťaž na 40 km
Štart: individuálny po 5 min

možnosť štartu pre kone a jazdcov bez športovej licencie!!!

Autor trate: Jana Bačová
Trať: tráva, lesné a poľné cesty 90%, iné 10%
Uzávierka prihlášok: 23. 5. 2009
Porada účastníkov: 30. 5. 2009 o 18:30
Ubytovanie, ustajnenie: zabezpečené za úhradu na základe požiadaviek
Štartovné: 60 km a 40 km – 15 EUR, verejný tréning – 5 EUR


B. PROGRAM
 
30. 5. 2009
príjem koní, nahlásenie štartujúcich, prehliadka trate
o 18:30 hod. technická porada,
 
31.5.2009
08:00 hod. Štart vytrvalostného dostihu na 60 km
tri okruhy - po 20 km povinné prestávky - 30, 40, min
vet. uzávera 56 tepov do 20 min
min. tempo 12 km/h
Súťaž je hodnotená podľa čl.  821 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie
Hmotnostný limit - 70 kg

08.30 hod. Štart vytrvalostnej súťaže na 40 km
dva okruhy  20 a 20 km,  povinná prestávka 30 min
vet. uzávera 56 tepov do 20 min
1. okruh min. tempo 12 km/h (in time vo VET do 1:40:00 po štarte)
max. tempo 15 km/h (in time vo VET do 1:20:00 po štarte)
2. okruh min. tempo 12 km/h (in time vo VET do 1:40:00 po štarte do 2. kola)
max. tempo 15 km/h (cieľ do 1:20:00 po štarte do 2. kola)
Bez hmotnostného limitu
 
09:00 hod. Štart verejného tréningu vytrvalostnej súťaže na 40 km
dva okruhy  20 a 20 km,  povinná prestávka 30 min
vet. uzávera 56 tepov do 20 min
1. okruh min. tempo 12 km/h (in time vo VET do 1:40:00 po štarte)
max. tempo 15 km/h (in time vo VET do 1:20:00 po štarte)
2. okruh min. tempo 12 km/h ( in time vo VET do 1:40:00 po štarte do 2. kola)
max. tempo 15 km/h ( cieľ do 1:20:00 po štarte do 2. kola)
Bez hmotnostného limitu

Hodnotenie najlepšej kondície: 30 min. po dojazde posledného pretekára
Dekorácia:  15:00 – 15:30


Uzavierka prihlášok je 23.5.2009 . Prihláška bude akceptovaná po zaplatení účastníckeho  poplatku na č.u. 2744948362/0200 alebo poštovou poukážkou na adresu Jozef Gíreth, Kaľamenová 10, 038 22.
U zúčastnených koní je povinná imunizácia vôči chrípke podľa návodu výrobcu vakcíny (nie staršia ako 6 mesiacov) – potvrdený zápis vetrinárom v  pase  koňa (vakcína podľa výberu vášho veterinára).


Ocenenia:
Vytrvalostný dostih na 60 km:
1. miesto 170 eur + vecné ceny
2. miesto 120 eur + vecné ceny
3. miesto 60 eur + vecné ceny                       

Vytrvalostná súťaž na 40 km:
1. miesto 150 eur + vecné ceny
2. miesto 100 eur + vecné ceny
3. miesto 50 eur + vecné ceny

Verejný tréning - vytrvalostná súťaž na 40 km:
1. miesto - vecná cena
2. miesto – stuha
3. miesto - stuha

Tešíme sa na  všetkých účastníkov I. ročníka Ceny AKS vo vytrvalosti v Kaľamenovej, s radosťou privítame tých ktorý k nám idete po prvý raz. Dovtedy sa lúčime známym pozdravom nech nám tie kone idú…
Team z farmy Gíreth
 
PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE: