Slovak(Slovak Republic) English(United Kingdom)
arabské kone
 

Výkonnostné skúšky žrebcov Topoľčianky (21.10.2009)
V predvýbere sme mali dva žrebce originálne araby, ktoré absolvovali výkonnostné skúšky (VS). Žrebca Cézar (šampión výstavy Kaľamenová 2007, Dlhá nad Oravou 2009) hnedák, nar. 25.2.2004, ktorý je z domáceho chovu po poľskej matke Córa a otcovi 3550 Makram B, ktorému v roku 2008 bolo udelené ocenenie Waho Trophy Winner svetovou organizáciou pre chov arabských koní (WAHO).
 
 
 
 

 
Žrebca Al Beck vraník, nar. 3.7.2006, ktorého sme importovali v septembri 2008 zo Sýrie. Pochádza pôvodom z najušľachtilejších arabských koní v strede Arábie v kraji Nedžed z kmeňa Šommár. Al Beck je z matky Trong Wa Tehla a po žrebcovi Omda, ktoré sú úspešné v športe.

al beck

...utorok 20.10.2009
V utorok doobeda sme vyrazili s dvoma žrebcami vo vozíku do Národného žrebčínu Topoľčianky na výkonnostné skúšky, ktoré sa konali v stredu 21.10.2009. I napriek obrovskej časovej tiesni, v ktorej sme boli vzhľadom k iným úlohám našej farmy, sme vysoko ocenili a využili možnosť od organizátora o jeden deň skôr sa ubytovať a pripraviť kone a nás k vykonaniu VS v priestoroch k tomu určených (jazdiareň, hala, ostatné priestory). Ceníme si zároveň možnosť začať VS v pohode bez skorého raňajšieho vstávania, hlavne pre kone vzhľadom k nutnosti dopraviť sa do NŽT Topoľčianky. V utorok po ubytovaní koní a ľudí sme sa venovali iba príprave k VS. Nakoľko naše kone ešte nikdy v hale nejazdili, dopriali sme im možnosť zoznámiť sa s novým prostredím. Na našu radosť napriek Cézarovmu temperamentu a Al Beckovej mladosti sa chovali vyrovnane a vcelku sa im to páčilo. Toto všetko nám bolo umožnené organizátorom a za to by sme sa mu chceli aj takýmto spôsobom veľmi poďakovať.

...streda 21.10.2009
Skúšky sa začínajú o 9:00 hod, ale predtým treba kone nakŕmiť, ošetriť a pripraviť k samotným VS. Skúšky začali v stanovený čas. K VS neprišli z celkového počtu tri žrebce, dôvody bývajú rôzne (krívanie, rôzne zranenia alebo iné dôvody majiteľov). VS začali hodnotením exteriéru koní. Po spoločnej ukážke troch arabských žrebcov, ktorí boli v predvýbere sa predviedol každý samostatne. Zdanlivo jednoduchá záležitosť však komisii odhaľuje mnohé nedostatky alebo kvality možno budúcich plemenných žrebcov, ako v statike tak v aj pohybe. Hodnotenie získané v tejto časti nie je finálne pretože budúci plemeníci pokračujú v disciplíne - drezúrna úloha v hale na jazdiarni.

Cézar

 
cézar
 

Al Beck
 
al beck
 
al beck
 
 
Cézar, ako najstarší žrebec z predvýberu na našu žiadosť začínal prvý. Z dôvodu nášho jediného jazdca a nutnosti pripraviť sa s ďalším žrebcom - Al Beck. Cézar naše očakávania splnil a s malými chybami drezúrnu úlohu splnil.
 
cézar
 
 
Al Beck v poradí tretí a najmladší žrebec pri VS si poradil so splnením drezúrnej úlohy vynikajúcim spôsobom. Za krátky čas celkovej prípravy (doma) ale aj samotnej, ukázal svoj pohybový potenciál, ktorý zjavne zdedil po svojich rodičoch. Z úst komisárov na záver zaznelo, že v jeho prípade i napriek najvyššej známky zo všetkých žrebcov mohol prísť o rok neskôr a získal by ešte vyššie  hodnotenie...
 

 
 
...a výsledok
Obidva naše žrebce dostali triedu Elita čím splnili podmienku zaradenia plnokrvného arabského žrebca do plemenitby. Veľkú radosť nám urobil Al Beck, ktorý získal najvyšší počet bodov zo všetkých zúčastnených koní a hlavne bola vysoko hodnotená jeho mechanika pohybu. Cézar skončil len o jednu desatinu za Al Beckom, takže domov odchádzame s pocitom, že čas, práca a prostriedky venované týmto dvom koňom určite padli na úrodnú pôdu.

...na záver
Úspech vždy poteší, dnes sa tešíme, ale "...není každý den posvícení..."
A tak sa už môžeme len tešiť, že v roku 2010 v plemenitbe u nás v SR, ale aj pre okolité krajiny sa nám podarilo splniť VS s ďalšími kvalitnými žrebcami. S pozdravom nech nám tie kone idú... sa s vami nateraz do budúceho článku (vytrvalostné preteky Topoľčianky 24.10.09) lúčime...
 
 
Autor článku: Jana Bačová, Jozef Gíreth
Foto: Ing. Veronika Lomnická, archív Farma "GÍRETH"