Slovak(Slovak Republic) English(United Kingdom)
arabské kone
 

Výstava koní Kaľamenová 2010...
výstava 2010... spojená so špeciálnou výstavou arabských koní v Kaľamenovej v sobotu 29.5.2010 - 7. ročník.
Deň aký sme si snáď len mohli tajne želať počas dažďov a záplav na Slovensku sa stal skutočnosťou, v krásny slnečný a ničím nerušený deň „D“ sa uskutočnil 7.ročník výstavy. Výstavu zahájil tradične riaditeľ výstavy Ing. Mgr. Jozef Gíreth. Rozhodcovský zbor opäť pod vedením Ing. Juraj Kovalčíka v zložení MVDr. Peter Holakovský, MVDr. Pavol Zubrický a hlásateľ Ing. Emil Kovalčík PhDr. Ďalší členovia týmu fotograf výstavy stabilne Mgr. Zuzka Gajdošová zo Socoviec , grafika a reklama Mgr. Adrián Hanus, Jana Bačová, Andrej Gíreth, Barborka Blažková, Lenka Brngalová a členovia Jazdeckého centra Farma Gíreth. O spokojnosť VIP v kuchyni sa starali JUDr. Šagátová Gabriela, Helenka Medovčíková  a Lucia Letašová.

Tradične výstavu svojou aktívnou účasťou podporili chovatelia Rovniansky arab-Rovne zastúpená rod. Eugena Bontu z Banskej Bystrice, Monthy ranč - Vyšehradné  rodina Rovných, Chov arabských koní z Močiara pri Banskej Belej – rodina Škvarkových, Štefan Kmeť z Ružomberka.

- prihlásených na výstavu bolo 43 koní  od 13 vystavovateľov
- kone importované z Čiech, Belgicka, Sýrie
- na výstave sa zúčastnil aj chovateľ shagya arabov  z CZ Aleš Musil
- najpočetnejšia kategória bola staršie kobyly (12)
- kvalitná konkurencia medzi mladými žrebcami(6) aj mladými kobylami(8)
- v kategórii starších žrebcov sa stretli tri „čierne“ kone
- ukázali sa nám aj tri valachy, niektoré kone sa s iných príčin výstavy nezúčastnili
- vozenie detí na poníkovi a pony záprahu, ukážka približovania dreva
- zaujímavosťou okolo našich koní a výstavy je, že nás opakovane navštívili vytrvalostní jazdci z Pyrenejského polostrova. Prvý krát to bol Miquel Vila Ubach (MS 2006 Aachen), tentoraz to bol JESUS MONTOUTO GONZALEZ s konkrétnym záujmom o Shagya arabské kone pre vytrvalostný šport.

Opakovane s výstavou aj vystavovaním koní nám pomáhali maďarskí partneri od Bábolny rodina Marázových Katalin a Jozsef, ktorí nám pomáhajú aj v príprave ďalších našich koní v športe a plemenitbe.

Výsledky:

Valachy
výstava 2010 valachy1. Shagya XXIX-1 SK/Barnabas
maj. Farma Gíreth, Kaľamenová
2. Koheilan VIII-23 SK/Smail
maj. Szmek Branislav, Rajecké Teplice
3. Makram 6 SK/Boleráz
maj. Farma Gíreth, Kaľamenová


Mlad. kobyly
výstava 2010 mladé kobyly1. Diona fan Dej
maj. Pavol Dej, Svrčinovec
2. Koheilan VIII-35 SK/Kvietok
maj. Farma Gíreth, Kaľamenová
3. Makram 7 SK/Nairobi
maj. Farma Gíreth, Kaľamenová


Mladá arabská kobyla
výstava 2010 mladé arabské kobyly1. Koheilan VIII-35 SK/Kvietok
maj. Farma Gíreth, Kaľamenová
2. Makram 7 SK/Nairobi
maj. Farma Gíreth, Kaľamenová
3. Merzuch III-7 SK/Kalypso
maj. Monthy ranč, K. Rovná, Vyšehradné


Mlad. žrebec
výstava 2010 mladé žrebce1. Urtik
maj. Eugen Bonta,  Banská Bystrica
2.  Koheilan VIII-31 SK/Sympatik
maj. Farma Gíreth, Kaľamenová
3. Ukasios
maj. Eugen Bonta,  Banská Bystrica


Staršie kobyly
výstava 2010 staršie kobyly1. Cnosť života
maj. Bačová Jana, Kaľamenová
2. Exotic Beauty
maj. Jozef Škvarka, Močiar
3. Dahoman XI-2 SK/ Avalon
maj. Farma Gíreth, Kaľamenová


Starší žrebci
výstava 2010 starší žrebci1. Al Beck
maj. Farma Gíreth, Kaľamenová
2. Makram 5 SK /Orkán
maj. Farma Gíreth, Kaľamenová
3. Aheer
maj. Mikula Pavol, Púchov


Šampión výstavy:
výstava 2010 šampionátAl Beck
chovateľ: import Sýria
Majiteľ:  Farma Gíreth, Kaľamenová
 
 


Záverom dovoľte ešte raz poďakovať všetkým našim doterajším sponzorom, vystavovateľom
vďaka ktorým sa nám ľahšie pracuje, zoznam ktorých je uverejnený vo výstavnom katalógu.
Poďakovanie patrí aj vám divákom širokej laickej aj odbornej verejnosti, z ďaleka aj blízka.  Niektorých sme mali možnosť stretnúť po prvý raz. Mnohých vás však vídavame opakovane. Za vašu ochotu a podporu nás vám ďakujeme a s pozdravom do skorého videnia znovu v Kaľamenovej u koní a nech nám tie kone idú sa lúčia všetci z Farmy Gíreth.