Slovak(Slovak Republic) English(United Kingdom)
arabské kone
 

Jazdecký oddiel
Prijmeme nových členov do jazdeckého oddielu.
Začiatočníci - absolvovanie základného jazdeckého kurzu v trvaní cca 10 hodín, následne aktívne členstvo v oddieli (2-3 x / týždeň), zvyšovanie úrovne jazdeckého umenia, účasť na výstavách a nelicentovaných športových akciách.

Pokročilí - možnosť prípravy a absolvovanie jazdeckej licencie (SZVJ), účasť na jazdeckých pretekoch a výstavách.

Bližšie info na tel. 0908/085412, 0905/199909