banner-1a.jpg

Farma Gíreth

najväčší súkromný chov arabských koní
na Slovensku
banner-2a.jpg
banner-5.jpg
banner-3.jpg
banner-6.jpg
banner-4.jpg
Farma Gíreth

O farme

Uplynulo už viac ako tridsať rokov odvtedy, čo sa Ing. Mgr. Jozef Gíreth začal v Kaľamenovej zaoberať chovom koní. Začiatky boli ako všade zložitejšie, no jeho cieľavedomosť a vytrvalosť priniesli svoje ovocie a farma sa postupne vypracovala na najväčší súkromný chov arabských koní na Slovensku. Farma GÍRETH ako jediná od roku 2005 (až do súčasnosti) čerpá na území SR podporu v chove ohrozených druhov plemien koní a to plemena shagya arab z európskych fondov.

Farma disponuje rozľahlými pastvinami pre kone v krásnom prostredí údolia rieky Turiec, ktorá je tri kilometre prirodzenou hranicou pastvín. Čo sa týka poľnohospodárskej výroby je farma úplne sebestačná a dokáže vyprodukovať viacej kvalitných krmív ako potrebuje pre vlastné kone. Chov arabských koní, pripúšťanie, odchov žriebät, triedenie žriebät či výchova dospelého jedinca tak prebieha v úplne ekologických podmienkach a v harmónii s prírodou.

Sídlo farmy je v zrekonštruovanej historickej budove – neskororenesančnej kúrii rodu Rakovských z roku 1540. Wikipedia píše o sídle farmy GÍRETH ako o mieste, kde dožil svojich posledných 10 rokov života (1569-1579) najvýznamnejší dejateľ slovenského národa 16. storočia a to Martin Rakovský (nar. 1535), ktorý sa v roku 1556 stal rektorom školy v Žatci, v roku 1557 v Lounoch a za krátky čas na to pôsobil ako dvorný pisár kráľa Ferdinanda I. a tiež jeho nasledovníka syna Maximiliána. V roku 1993 bola farma vyhlásená za národnú historickú pamiatku.

Okrem vlastného chovu koní sa Farma GÍRETH zúčastňuje aj na testovaní ich výkonnosti nielen úspešnou účasťou na pretekoch vo vytrvalosti (endurance), ale takéto preteky v Kaľamenovej už niekoľko rokov aj organizuje na národnej úrovni (naposledy v roku 2020).

Chov arabských koní v Kaľamenovej

Arabské kone

Nech nám tie kone idú!

Činnosti

Chov a šľachtenie arabských koní

Jeden z najväčších súkromných chovov Arabských koní na území SR s veľmi dobrou spoluprácou s NŽ Topoľčianky, so súkromnými chovateľmi v SR a s európskymi chovmi (Bábolná – Maďarsko, Janow Podlaski – Poľsko, Rakúsko)..

Jazdecké centrum a ustajnenie koní

Možnosť prípravy a absolvovanie jazdeckej licencie (SZVJ), účasť na jazdeckých pretekoch a výstavách.

Výstavy koní v Kaľamenovej

Výstava je organizovaná pre všetky plemená a vekové kategórie koní s hodnotiteľmi s mnohoročnou praxou v štátnej výberovej komisii pre plemenné kone. Možnosť účasti vystavovateľov zo všetkých krajín EU.

Vytrvalostné preteky

Farma už niekoľko rokov organizuje v Kaľamenovej vytrvalostné preteky a získala aj nespočetné umiestnenia (napr. majster SR a ČR vo vytrvalosti na 60 km z roku 2000.)

Produkcia krmovín

Farma GÍRETH vykonáva poľnohospodársku činnosť, je úplne sebestačná v krmovinách.

Obchod s technikou

Farma okrem výstav plánuje organizovať predajné trhy a ďalšie podobné aktivity.

Zachytené naším objektívom

Galéria

Máte nejaké otázky?

Kontaktujte nás

Fakturačné údaje

Farma GÍRETH
Ing. Mgr. Jozef Gíreth
Kaľamenová 10
03822 Slovenské Pravno

IČO: 422 180 63
DIČ: 10 49 87 69 82
IČ DPH: SK 10 49 87 69 82

Adresa

Kaľamenová 10, Slovenské Pravno

MOBIL

+421 905 199 909

EMAIL

farmagireth@arabhorses.sk